Redness Solutions Mineral Powder

Redness Solutions Mineral Powder

Dokumentert i laboratorier å redusere rødhet ved kontakt. Patentansøkt* formel som synlig demper rødhet.

*Patenter i USA og internasjonalt venter.