Form og stram.
Ser du noe hengende? Omform nøkkelområdene dine.