Vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser for Clinique US Online

Ikrafttredelsesdato: oktober 4, 2011

Velkommen til Clinique.com ("nettstedet")

Clinique Online ("Clinique Online") leverer innholdet og tjenestene tilgjengelig på nettstedet til deg under følgende vilkår og betingelser, våre personvernregler og andre vilkår og betingelser samt retningslinjer som du finner på nettstedet vårt i forbindelse med bestemte funksjoner eller kampanjer, i tillegg til kundeservice, som anses som del av og inkluder i disse vilkårene (kollektivt "Vilkår og betingelser"). Ved å se eller bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og samtykke, uten begrensninger, at du vil være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

1. Personvern

Vennligst les personvernreglene våre, slik at du forstår vår personvernpraksis.

2. Produkter og tjenester for personlig bruk

Produktene og tjenestene tilgjengelig på nettstedet, og alle prøver på disse som vi kan tilby, er utelukkende for personlig bruk. Du kan ikke selge eller videreselge produkter eller tjenester, eller prøver på dette som du har kjøpt eller på annen måte mottatt fra oss. Vi forbeholder oss retten, med eller uten varsel, til å avbestille eller redusere kvantiteten av enhver ordre eller produkter eller tjenester som skal sendes deg, som vi har grunn til å tro kan føre til brudd på disse vilkårene og betingelsene.

3. Kjøpsrelaterte retningslinjer og prosedyrer

For å se retningslinjer og prosedyrer for ordre plassert gjennom dette nettstedet (som behandling av ordre, frakt og håndtering, retur og bytte), ber vi deg klikke her.

4. Nøyaktighet av informasjon

Vi forsøker å være så nøyaktig som mulig i vår beskrivelse av produktene på nettstedet, men i den grad tillatt under gjeldende lov, garanterer vi ikke at produktbeskrivelsene, fargene, informasjonen eller annet tilgjengelig på nettstedet er nøyaktig, komplett, pålitelig, oppdatert eller fri for feil.

5. Immateriell eiendomsrett

All informasjon og innhold tilgjengelig på nettstedet og dets "look and feel", inkludert, men ikke begrenset til varemerker, logoer, tjenestemerker, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, datasamlinger og programvare og kompilering og organisering av disse (samlet kalt "innhold") eies av Clinique Online, våre tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere, og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover, inkludert lover som regulerer opphavsrett og varemerker.

Unntatt som angitt i de begrensede rettighetene i avsnitt 6, eller som kreves i henhold til gjeldende lov, kan verken innhold eller noen del av nettstedet brukes, reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, aksesseres, endres eller på annen måte utnyttes, helt eller delvis, uansett formål, uten uttrykkelig, skriftlig samtykke.

6. Begrenset lisens

Vi gir deg en begrenset, gjenkallelig, og ikke-eksklusiv lisens til tilgang og personlig bruk av nettstedet. Denne begrensede lisensen omfatter ikke retten til å: (a) bruke rammeteknikker for å omslutte nettstedet eller noen del av dette;(b) publisere, distribuere, overføre, selge, lisensiere eller laste ned nettstedet eller noen del og/eller alt innhold (med unntak av hurtigbufring eller som nødvendig for å vise nettstedet); (c) benytte nettstedet eller noe og/eller alt innhold på noen måte annet enn for personlig bruk; (d) endre, foreta omvendt utvikling, eller lage avledede verker basert på enten nettstedet eller noe og/eller alt innhold; (e) samle inn kontoinformasjon til fordel for deg selv eller en annen part; (d) bruke metatagger eller annen "skjult tekst" som utnytter noen og/eller alt innhold; eller (g) bruk programvareroboter, edderkopper, søkeroboter eller lignende datainnsamlingsverktøy, eller iverksette andre tiltak som kan medføre en urimelig byrde eller belastning på vår infrastruktur. Du må ta vare på, uten forbehold, alle merknader om eier på nettsiden eller knyttet til eller som i dette nettstedet.

Vi gir deg en begrenset, gjenkallelig, og ikke-eksklusiv lisens til å opprette en hyperkobling til hjemmesiden på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Et nettsted som lenker til nettstedet (i) kan lenke til, men ikke kopiere noe og/eller alt av innhold; (ii) kan ikke antyde at vi godkjenner et slikt nettsted eller dets tjenester eller produkter; (iii) kan ikke feilaktig oppgi sitt forhold til oss; (iv) kan ikke inneholde noe som kan oppfattes som usmakelig, uanstendig, støtende kontroversielt eller ulovlig eller upassende for alle aldre; (v) kan ikke fremstille oss eller våre produkter eller tjenester på en uekte, misvisende, nedsettende eller på annen måte støtende eller upassende måte, eller knytte oss til uønskede produkter, tjenester eller meninger; og (vi) kan ikke lenkes til noen annen side på nettstedet enn hjemmesiden. Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, be om at du fjerner enhver lenke til nettstedet, og ved mottak av en slik anmodning, skal du umiddelbart fjerne en slik kobling og avslutte enhver kobling med mindre noe annet særskilt og uttrykkelig er godkjent skriftlig.

Enhver uautorisert bruk fra din side av nettstedet og noe og/eller alt vårt innhold terminerer automatisk de begrensede lisensene gitt i dette avsnitt 6, inkludert hyperlenke, uten betydning for andre virkemidler som er gjort gyldig gjennom gjeldende lov eller visse vilkår og betingelser.

7. Ditt forpliktelser og ditt ansvar

Ved aksessering eller bruk av nettstedet, er du forpliktet til å overholder disse vilkårene og de spesielle advarslene eller instruksjoner for tilgang til eller bruk lagt ut på nettstedet. Du skal opptre alltid i samsvar med lov, skikk og i god tro. Du kan ikke foreta noen endring eller endring av nettstedet eller noe innhold eller tjenester som kan vises på dette nettstedet, og du kan ikke på noen måte skade integriteten eller driften av nettstedet. Uten å begrense det allmenngyldigheten av andre bestemmelser i disse vilkårene, vil du hvis gjennom uaktsomhet eller forsett i noen av de forpliktelser som er fastsatt i disse vilkårene, være ansvarlig for alle tap og skader som dette kan påføre Clinique Online, våre tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere.

8. Din konto

Du kan velge å registrere deg på vårt nettsted hvor du er over tretten (13) år. Ikke registrer deg hvis du ikke er over tretten (13) år. Hvis du er over tretten (13) år og registrerer deg, får du et brukernavn og passord til kontoen din. Du er ansvarlig for å beskytte din konto, ditt brukernavn og passord og for å begrense tilgang til datamaskinen din. Du er ansvarlig for å holde slik informasjon oppdatert, fullstendig, nøyaktig og sannferdig. Du samtykker i å ta ansvar for alle aktiviteter som skjer under din konto, med ditt brukernavn og/eller passord. Du aksepterer å bare oppgi oppdatert, fullstendig, nøyaktig og sannferdig informasjon. Hvis du har tilgang til og bruker nettstedet på andres vegne, bekrefter du at du har myndighet til å binde denne personen som hovedkontakt for alle vilkårene angitt her, og i den grad du ikke har slik myndighet godtar du å være bundet av disse vilkårene og alt ansvar for skader som forårsakes av feil bruk av nettstedet eller innhold som følge av slik tilgang eller bruk.

Vi forbeholder oss retten til å nekte å betjene og/eller avslutte kontoer uten forvarsel dersom disse vilkårene er brutt, eller hvis vi bestemmer oss for, etter eget skjønn, at det ville være i Clinique Online beste interesse å gjøre det.

9. Tredjepartslenker

Vi er ikke ansvarlig for innholdet på noen eksterne nettsteder eller andre nettsteder lenken til eller fra nettstedet. Lenker som vises på nettstedet er bare til orientering og er ikke en anbefaling fra oss, våre tilknyttede selskaper eller våre partnere av innhold, produkter, tjenester eller leverandør. Din lenking til eller fra alle eksterne nettsider er på eget ansvar. Vi er på ingen måte ansvarlig for å undersøke eller vurdere, og vi kan ikke garantere tilbud av sider på eksterne nettsteder eller andre nettsteder lenket til eller fra nettstedet, og vi tar ikke noe ansvar for de handlinger, innhold, produkter eller tjenester på slike sider og nettsteder, inkludert, uten begrensning, deres retningslinjer og vilkår. Du bør lese nøye gjennom vilkårene og personvernreglene for alle eksterne nettsider du besøker.

10. Spesielle funksjoner, funksjonalitet og arrangementer

Nettstedet kan tilby visse spesielle funksjoner og funksjonalitet eller arrangementer (for eksempel konkurranser, premietrekninger eller andre tilbud) som kan (a) være underlagt vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer i tillegg til eller i stedet for disse vilkårene og betingelsene; og (b) bli tilbudt av oss eller tredjeparter. I så fall vil vi varsle deg om dette, og hvis du velger å benytte seg av disse tilbudene, godtar du at din bruk av disse tilbudene vil bli gjenstand for slike tilleggsvilkår eller separate vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer.

11. Brukerinnhold

Det er vår policy at vi avviser alle uoppfordrede forslag og ideer. Til tross for vår politikk med hensyn til uoppfordrede forslag og ideer, vil alle henvendelser, tilbakemeldinger, forslag, ideer eller annen informasjon du gir oss (kollektivt, "bidrag") bli behandlet som ikke-proprietær og ikke-konfidensiell. I henhold til vilkårene i våre personvernregler gir du ved å sende eller overføre materiale oss herved fullt eierskap over materialet som om vi hadde skapt, utviklet og lagt ut materiale for våre egne formål. Vi forbeholder oss retten til å kopiere, bruke, reprodusere, endre, tilpasse, oversette, publisere, lisensiere, distribuere, selge eller tildele materialet på enhver måte som vi ser egnet inkludert, men ikke begrenset til kopiering, helt eller delvis, lage avledede arbeider fra, distribuere og vise noen materialet i enhver form, media eller teknologi, enten ikke kjent eller heretter utviklet, alene eller som del av andre arbeider, eller bruke materialet innenfor eller i forbindelse med våre produkter eller tjenester. Du bekrefter også at du er innforstått med at materialet ikke vil bli returnert, og at vi kan anvende materialet og alle ideer, konsepter eller kunnskap i det, uten betaling av penger eller annen form for motytelse, for ethvert formål inkludert, uten begrensning, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter.

Hvis du sender inn et bidrag, garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer rettighetene til materialet. Du bekrefter videre og garanterer at slikt materiale ikke utgjør eller inneholder programvarevirus, kommersielle henvendelser, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for "spam". Du kan ikke bruke en uekte e-postadresse, utgi deg for å være en annen person eller enhet, eller på annen måte villede oss med hensyn til opprinnelsen til et bidrag. Du godtar å holde oss ansvarsfri for alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med eventuelle krav på noen rettigheter til innsendt materiell eller skader som oppstår fra enhver materialet.

12. Brukerinnhold

Når du overfører, laster opp, poster, sender på e-post eller på annen måte gjøre tilgjengelig tekst, grafikk, bilder eller annet materiale ("Brukerinnhold") på nettstedet, er du fullt ut ansvarlig for slikt brukerinnhold. Slikt brukerinnhold regnes som et bidrag under seksjon 11. Du godtar å ikke overføre, laste opp, poste, sende på e-post eller på annen måte gjøre tilgjengelig på nettstedet brukerinnhold som (a) er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, støtende, krenkende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, krenkende for andres privatliv, hatefullt, rasistisk, etnisk diskriminerende eller på annen måte støtende; (b) du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov eller kontrakt eller betrodd forhold; eller (c) krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre rettigheter til noen part. I tillegg samtykker du til ikke å overføre, laste opp, post, e-post eller på annen måte gjøre tilgjengelig noen programvarevirus, uoppfordret eller uautorisert reklame, anmodning eller reklamemateriale, inkludert kjedebrev, masseutsendelser, eller noen form for "spam". Du samtykker også til ikke å (i) gi deg ut for å være en annen person eller enhet, eller feilaktig eller på annen måte fremstille din tilknytning til en person eller enhet på uriktig måte; (ii) "forfølge" eller på annen måte sjikanere, fange eller skade noen tredjepart; (iii) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe brukerinnhold; (iv) med eller uten hensikt bryte gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover; eller (v) samle inn eller lagre personlig identifiserbare data om andre brukere.

Vi garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på brukerinnhold. Du forstår at ved å bruke nettstedet, kan du bli utsatt for brukerinnhold som er støtende, usømmelig eller forkastelig for deg. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig på noen måte for noe brukerinnhold inkludert, uten begrensning, for eventuelle feil eller utelatelser i brukerinnhold, eller for tap eller skade av noe slag pådratt deg som følge av bruk av noen brukerinnhold som er overført, lastet opp, sende på e-post eller på annen måte gjort tilgjengelig via nettstedet.

Du erkjenner at vi har rett (men ingen plikt) etter eget skjønn å nekte å legge ut eller fjerne brukerinnhold. Uten å begrense det allmenngyldige i det foregående eller andre bestemmelser i disse vilkårene, har vi rett til å fjerne brukerinnhold som bryter disse vilkårene eller på annen måte er upassende, og vi forbeholder oss retten til å nekte service og/eller avslutte kontoer uten forvarsel for noen brukere som bryter disse vilkårene eller krenker andres rettigheter.

13. Klager på copyright

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at et arbeid er blitt kopiert på nettstedet på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du klikke her for å finne ut hvordan du varsle oss om en påstått krenkelse.

14. Garantier og ansvarsfraskrivelse

NETTSTEDET PRESENTERES "SOM DET ER". VI GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE ELLER NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MED UNNTAK AV I DEN GRAD SLIKE GARANTIER IKKE ER JURIDISK EKSKLUDERENDE.

DU SAMTYKKER I AT, SÅ LANGT TILLATT AV GJELDENDE LOV, ER VI IKKE ANSVARLIG (ENTEN PÅ KONTRAKTER (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER ANNET), UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, FOR NOEN (a) FORRETNINGSAVBRUDD (b) TILGANG FORSINKELSER ELLER TILGANG AVBRUDD I NETTSTEDET; (c) MANGLENDE LEVERING AV DATA, FEILLEVERING, KORRUPSJON, ØDELEGGELSE ELLER ANNEN ENDRING;(d) TAP ELLER SKADER AV NOE SLAG SOM KOMMER SOM FØLGE AV BEFATNING MED ELLER TILSTEDEVÆRELSE AV LENKER TIL NETTSTEDET SOM BEFINNER SEG UTENFOR NETTSTEDET; (e) DATAVIRUS, SYSTEMSVIKT ELLER FEIL SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET, OGSÅ UNDER HYPERLENKE TIL ELLER FRA TREDJEPARTS NETTSTEDER (f) EVENTUELLE FEIL ELLER MANGLER I INNHOLD ELLER (g) HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL.

VIDERE TIL DEN GRAD TILLATT GJENNOM LOV ER VI IKKE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, STRAFF, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG (INKLUSIVE TAPTE INNTEKTER) KNYTTET TIL NETTSTEDET ELLER DIN BRUK AV DETTE, UAVHENGIG AV TYPE HANDLING ENTEN PÅ KONTRAKTER (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER ANNET, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT MAKSIMALE ANSVAR OVERSTIGE ETT HUNDRE DOLLAR (USD 100,00).

DU ENIG I AT INGEN KRAV ELLER HANDLING SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL BRUK AV NETTSTEDET ELLER DISSE VILKÅRENE KAN FREMSETTES MER ENN ETT (1) ÅR ETTER AT HENDELSEN KNYTTET TIL SLIKT KRAV ELLER SØKSMÅLET OPPSTO.

15. Erstatning

Du samtykker i å forsvare og holde oss skadesløse for eventuelle tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av krav fra tredjepart, handling eller etterspørsel som følge av din bruk av Nettstedet eller brudd på disse vilkårene. Du samtykker også i å kompensere oss for eventuelle tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av din bruk av programvareroboter, edderkopper, søkeroboter eller lignende datainnsamlingsverktøy, eller enhver handling du foretar som pålegger en urimelig byrde eller last på vår infrastruktur.

16. Tvister

Med hensyn til eventuelle tvister knyttet til nettstedet, skal alle rettigheter og plikter og alle handlinger som nevnes i disse vilkårene staten reguleres av lovgivningen i New York, som om vilkårene for avtalen i sin helhet ble inngått innenfor staten New York. Enhver tvist knyttet på noen måte til ditt besøk på nettstedet skal sendes til konfidensiell voldgift i staten New York, og du sender til jurisdiksjonen og saksbehandling av disse, bortsett fra i den grad du har på noen måte krenket eller truet med å krenke våre intellektuelle rettigheter eller de immaterielle rettighetene til våre tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere eller på annen måte har et søksmål, kan vi søke rettslig behandling i en domstol med kompetent jurisdiksjon og du samtykker til jurisdiksjon og verneting i slike domstol for et slikt formål. Mekling under denne avtalen skal gjennomføres under "Consumer-Related Disputes Supplementary Rules" som gjelder hos "American Arbitration Association". Meklerens kjennelse skal være bindene og kan bli registrert som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, skal ingen voldgift i henhold til disse vilkårene være koblet til en voldgift som involvere andre parter underlagt disse vilkårene, enten gjennom gruppevoldgiftssaker eller på annen måte.

17. Samtykke i å motta elektroniske varsler gjennom meldinger på nettstedet eller e-post

Du samtykker i å motta avtaler, varsler, avsløringer og annen kommunikasjon (kollektivt, Varsler") som disse vilkårene referere til fra oss elektronisk inkludert uten begrensning via e-post eller ved å poste meldinger på dette nettstedet, og hvis du er medlem av Club Clinique Mobile, via tekstmeldinger. Du godtar at alle merknader som vi sender deg elektronisk tilfredsstiller juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. For å trekke tilbake ditt samtykke til å motta elektroniske varsler, må du varsle oss om din tilbaketrekning av samtykke ved å kontakte oss på e-postadressen cliniquetech@clinique.com. Vennligst inkluder hyperlenke og avslutt din bruk av nettstedet. I et slikt tilfelle skal alle rettigheter gitt til deg i henhold til disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til de begrensede rettighetene som er fastsatt i avsnitt 6 heri, automatisk opphøre. Vi kan dessverre ikke gi brukere som ikke kan gi sitt samtykke til å motta meldinger elektronisk fordelene med å bruke nettstedet.

Vær oppmerksom på at dette samtykke til å motta merknader er helt atskilt fra ethvert valg du kan gjøre med hensyn til mottak av markedskommunikasjon. Alternativene med hensyn til mottak av markedskommunikasjon er angitt i våre personvernregler.

18. Generelt

Du erkjenner og godtar at disse vilkårene utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen mellom oss om din bruk av nettstedet, og erstatter og styre alle tidligere forslag, avtaler eller annen kommunikasjon.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst ved å publisere endringene på nettstedet og gi melding om slik endring. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring på nettstedet og utsending av varsel om slik endring. Din fortsatte bruk av nettstedet anses deretter som din aksept av alle slike endrede vilkår og betingelser. Vi kan, med eller uten forvarsel, avslutte noen av rettighetene gitt under disse vilkårene og betingelsene. Du må umiddelbart rette deg etter oppsigelse eller andre varsler, inkludert, som er aktuelt, ved å avslutte all bruk av nettstedet.

Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal tolkes som om det etableres noen for form partnerskap, byrå eller en annen form for felles forretningsdrift mellom oss. Vår manglende evne til å følge opp en bestemmelse skal ikke påvirke vår fulle rett til å kreve en slik ytelse på et senere tidspunkt, ei heller skal vårt avkall på et brudd på en bestemmelse tas eller holdt for å være et avkall på selve bestemmelsen. I tilfelle at noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal være umulig å håndheve eller ugyldige i henhold til gjeldende lov, eller bli ansett som dette av gjeldende voldgiftsdom eller rettsavgjørelse, skal slik håndheving eller ugyldighet ikke gjøre disse vilkårene og betingelsene ugyldige som helhet, men disse vilkårene skal endres, i den grad det er mulig, av den dømmende enheten til de fleste representative den opprinnelige hensikten til partene som gjenspeiles i den opprinnelige bestemmelsen.

Ved spørsmål om disse vilkår og betingelser kan du kontakte oss på e-postadressen cliniquetech@clinique.com.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT NOTICE POLICY

Hvis du mener at opphavsrettslig beskyttet materiale er blitt kopiert på en måte som bryter opphavsretten i henhold til "Digital Millennium Copyright Act",ber vi deg kontakte vår ansvarlig for oppfølging av spørsmål om opphavsrett enten på e-post eller i brevs form og oppgi følgende informasjon:

En fysisk eller elektronisk signatur fra den personen som har myndighet til å opptre på vegne av eieren av det materialet som kravet gjelder;

Identifikasjon av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som du mener er krenket;

En beskrivelse av materialet som du hevder er benyttet urettmessig og hvor dette materialet befinner seg på nettstedet;

Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

En erklæring på at du i god tro mener at bruken av materialet på den måten som danner grunnlag for klagen ikke er godkjent av innehaveren av opphavsrettighetene, vedkommendes agent, eller loven; og

En erklæring fra deg, avlagt under ed, på at ovennevnte opplysninger i meldingen din er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

Vår kontaktperson for varsler om brudd på opphavsrett er Lee Puccini, Senior Vice President and Deputy General Counsel, The Estée Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y.10153 Telefon: (212) 572-3983. E-post: lpuccini@estee.com.

MERK: KONTAKTINFORMASJONEN OVENFOR ER UTELUKKENDE BEREGNET FOR Å VARSLE CLINIQUE ONLINE OM MULIGE BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETENE. ALLE ANDRE HENVENDELSER VIL IKKE BLI BESVART GJENNOM DENNE PROSESSEN, OG MÅ RETTES TIL KUNDESERVICE PÅ E-POSTADRESSEN cliniquetech@clinique.com.

Copyright © Clinique Laboratories, LLC. Med verdensomspennende enerett

tilbake til toppen